MISIR SİLAJI SATIŞI
Mis Yonca Tarım ve Hayvancılık
Yesil ve su bakimindan zengin yemlerin havasiz ortamda fermantasyona ugratilarak (eksiterek) saklanmasina silolama, bu islem sonucu elde edilen yeme de silo yemi veya silaj denir. Silaj kisaca hayvan tursusu olarak da tanimlanir.
Mısır silajında en uygun biçim zamanı nem oranı %65-70’e düştüğü dönemdir. Bu nem oranı, bitki maksimum kuru tane ağırlığına ulaşmasından 2-3 hafta öncesinde elde edilmektedir. Mısır silajında nem %65 olduğunda koçan nemi %48, tane nemi de %44 dolayındadır. Tanenin verime katkısı %35-40 düzeyindedir. Eğer mısır erken biçilirse siloda sızıntı kayıpları yükselir, mayalanma düzenli sürmez. Çok geç biçildiğinde de tam sıkışma sağlanamayacağı için siloda bol oksijen kalır. Oksijenli (Aerob) mayalanma uzun süre devam eder. Ayrıca mısır daneleri fazla olgunlaşırsa dane içinde depolanan nişasta fazla miktarda kristalleştiği için rumen bakterileri ve hayvan tarafından sindirimi azalmaktadır. Kısaca kaliteli, besleyici mısır silajı için nem oranı takip edilerek uygun zaman beklenmelidir.

Silaj yapılacak mısır mibzerle sırayla ekilir. Sıra üzeri mesafe dar tutularak bitki sayısı artırılır. Mısır ekiminden 90-100 gün sonra daneleri hamur olum dönemindeyken silaj makinesi ile biçilir. Silaj makinesiyle hasat edilen mısır, bekletilmeden römorklarla getirilerek hazırlanan silolara 25 cm. kalınlıkta ince tabaka halinde serilir. Sonra ağır bir traktörle üzerine çıkılarak, ileri-geri yavaş yavaş gidilerek içinde hava kalmayacak şekilde iyice sıkıştırılır. Her kat serildikten sonra aynı şekilde tuz serpilerek traktörle sıkıştırılır.